BUSINESS AUTOMATION SOLUTIONS

Increase velocity and responsiveness of your employees and reduce error margin. 

We can help you optimize your business processes so you can focus on more strategic tasks.

Operacija Agrover

Created with Sketch.

Konzorcijski partnerji Augmentech, d.o.o., KZ Agraria Koper, z.o.o. ter podjetje Verus, d.o.o., so v okviru javnega razpisa »Spodbude za raziskovalno razvojne projekte 2« prejeli subvencijo v višini največ do 299.846,3 EUR za namen izpeljave projekta Agrover – vpeljave napredne senzorike v proces agroživilske verige. Cilj projekta je vpeljati napredno senzoriko v procese agroživilske verige in izvesti celovito optimizacijo procesov znotraj členov verige.

V sklopu projekta smo razvili delujoči sistem za precizno kmetijstvo Agrover ter integrirali pametno senzoriko v agroživilsko verigo. Digitalizirali smo skladiščne procese v Kmetijski zadrugi Agraria Koper ter s samo aplikacijo omogočili kmetu, da v vsakem trenutku opravi analizo zemlje.

https:///www.eu-skladi.si

Naložbo sofinancirata RS in EU iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Operacija Kenzor

Created with Sketch.

Podjetje Augmentech d.o.o, PE Braslovče je v okviru operacije “E-poslovanje 2019-2020” prejelo 30.000€ subvencije na namene vzpostavitve elektronskega poslovanja. V sklopu operacije smo prenovili spletno stran, vzpostavili spletno trgovino in elektronsko komunikacijsko platformo, okprepil kompetence zaposlenih ter posneli produktno prodajni video.

https:///www.eu-skladi.si

Naložbo sofinancirata RS in EU iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Augmentech LTD is a micro high-tech company, specialized in development of high tech IT solutions and consulting. With our advanced knowledge of computer science, electronics, mathematic, mechanical engineering and bio informatics, we are serving several medium and large seized companies with our services. When releasing products we keep in mind the importance of usability, usefulness and accessibility. 

Copyright © 2011-2020 Augmentech. All rights reserved

info@augmentech.si
— Pristaniška ulica 8, 6000 Koper
— PE Braslovče, Preserje 16b, 3314 Braslovče
Created with Sketch.

Augmentech is registered as a research organization at the Slovenian Research Agency and performing research and development activites in the field of information technologies.