business Workflow

Sistem za krmiljenje in razvoj poslovnih procesov

Izboljšajte učinkovitost vašega podjetja s pametnim nadzorom procesov. Z implementacijo rešitve boste povečali hitrost in odzivnost zaposlenih ter zmanjšali možnost napak.

Sistem že uporabljajo nekatera večja podjetja za krmiljenje ključnih poslovnih procesov. Taki so npr. likvidacija računov, potrjevanje pogodb, procesiranje škodnih zahtevkov...

3D Tisk

Oblikujemo in tiskamo

Tridimenzionalno tiskanje je postopek izdelave trirazsežnih trdnih objektov iz digitalnega modela. Tovrstna metoda se razlikuje od tradicionalnih proizvodnih tehnik, pri kateri se večinoma uporablja odstranjevanje materiala z metodami rezkanja in vrtanja. Tridimezionalno tiskanje se doseže z uporabo aditivnega postopka, pri katerem se v različnih oblikah odlagajo zaporedne plasti kompozitnega materiala. Natisnjen izdelek je trden, možna je kasnejša obdelava v obliki brušenja, vrtanja, peskanja, barvanja in podobno.

Print lahko naročite tudi preko spleta.

izdelava Maket

Makete in prototipi

Izdelava prototipov omogoča neprecenljiv povratni inženiring. Izdelava vsakega izdelka gre skozi številne faze, zagotovo pa je ključnega pomena izdelava prototipa in njegovo testiranje. Le tako je lahko izdelava končnega proizvoda popolnoma prilagojena za lansiranje na trg in predstavitev bodočim investitorjem. Omogočamo vam izjemno hitro prototipiranje, kjer vaš računalniško oblikovan 3d model spremenimo v otipljiv izdelek, s katerim lahko takoj preverite njegovo oblikovno ustreznost in uporabnost. V primeru neustreznih rezultatov lahko prototip hitro in enostavno spreminjamo, dokler ne dosežemo zahtevane kakovosti oziroma ustreznosti.

naš Kontakt

telefon: 01/777-87-89

email:

Kontaktirajte nas lahko tudi preko obrazca.